شرکت آرماسل در سال ۲۰۱۶ از برگزاری المپیک در لوگزامبورگ  حمایت کرد.