حضور سازه پايدار در هجدهمین نمايشگاه بین المللی  صنعت ساختمان تهران

  • زمان :۱۵ لغایت ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
  • مکان:محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
  • ساعت بازدید:۱۰الی۱۸
  • غرفه شماره١:سالن ميلاد ٣١a غرفه شماره ٣١١٠١
  • غرفه شماره٢:سالن ٩،٨ غرفه شماره ٨٩٧٦