چرا آرماسل

آرماسل منحصر به فرد است

آرماسل، در بازار عایق های فومی منعطف رهبری جهانی بوده و در بازار فوم های مهندسی شده نیز یکی از پیشگامان در تولید است.

این حقیقت نه فقط در مورد محصولات تولید شده و خدماتی که به مشتریان ارائه می دهیم بلکه در مورد کارکنان و فرصت های ارائه شده توسط آرماسل نیز صدق می‌کند.

آرماسل مشتاق است تا استعدادهای درست را برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه خود در سال های آینده جذب کند. اهداف بلند پروازانه آرماسل سبب می‌شوند این شرکت بستری مناسب برای کاندیداهایی باشد که علاقه مندند کار آنها در رشد آرماسل تأثیرگذار باشد. کارکنان آرماسل برای کسب موفقیت بیشتر تلاش و کوشش کرده و کار خود را تحت کار تیمی با اعضای دیگر انجام می‌دهند.

با تقریبا ۳۰۰۰ کارمند در سراسر جهان اندازه گروه آرماسل به اندازه کافی برای انجام فعالیت های کلیدی در سطح جهانی، بزرگ و در عین حال برای تاثیر گذار بودن تک تک افراد به اندازه کافی کوچک است. افراد به صورت شخصی در آرماسل یکدیگر را می شناسند و بیشتر ما در تیم های بین المللی و یا پروژه های تیمی مشارکت می کنیم.

آرماسل یک شرکت متنوع و بین المللی است. برای مثال، هیئت مدیره اجرایی دارای اعضایی از ۹ کشور مختلف می‌باشد. برای ارتقای تبادل دانش بین المللی، کارکنان در چالش ها و پروژه های بین المللی شرکت میکنند.

آرماسل برای موقعیت های شغلی خود به دنبال استعدادهای برتر است. ما به طور پیوسته برای داشتن ترکیبی متعادل از کارمندان تلاش میکنیم.

ما به طور مداوم در تلاش هستیم خط تولید های خود را مملو از استعدادهای جدید کنیم و به این منظور برنامه های مدیریت استعدادها در سطح جهانی را پایه گذاری کرده ایم. شما هم می توانید بخشی از شرکتی باشید که به استعدادهای خود با چشم اندازی دراز مدت نگاه میکند.

در آرماسل ما برای انجام کارها به صورت حرفه ای استخدام می کنیم نه فقط برای پر کردن جای خالی! با این وجود “کار” ما با ما می تواند مسیرهای زیادی داشته باشد: پروژه ها، وظایف بین المللی، وظایف چند منظوره، تبلیغات  و گاهی اوقات حتی رشد دانش تخصصی شما در همان موقعیت شغلی، می تواند شما را در معرض چالش های جدید تری قرار دهد. همین ویژگی کار در آرماسل را سرگرم کننده و راضی کننده میکند.