نگرش و ماموریت آرماسل

در جهانی که روز به روز پیچیده تر می‌شود، داشتن ماموریتی شفاف، نگرشی متقاعد کننده و ارزش های مشترکی که با فرهنگ سازمانی پیوند خورده اند، عامل اساسی و هدایتگر ی درست برای موفقیت کسب و کار است. در آرماسل، این امر پایه و اساس رفتار حرفه ای هر یک از کارکنان و روابط شراکتی کسب و کار آرماسل است. مشتریان ما از کیفیت بالای محصولات آرماسل و کار کردن با کارکنان متعهد و مسئول آرماسل، بهره میبرند.

 ماموریت – چرا ما وجود داریم؟

به عنوان مخترع فوم الاستومری منعطف برای عایق، ما بر روی توسعه محصولات حرارتی، صوتی و مکانیکی امن و نوآورانه و سیستم هایی که ارزش پایدار را برای مشتریان ایجاد می کنند تمرکز داریم.

چشم انداز – آنچه ما می خواهیم باشیم

در آرماسل میکوشیم رهبر جهانی تولید فوم های منعطف باشیم که به صورت هدفمند و مستمر با تولید محصولات و سیستم های نوآورانه حرارتی، صوتی و مکانیکی، ارزش افزایی میکند.