ارزش ها

آنچه ما معتقدیم – شریکان کسب و کار ما می تواند بر آن تکیه کنند

بزرگترین دارایی آرماسل داشتی کارمندانی متعهد و حرفه ای است. ارزش هایی که با فرهنگ سازمانی این شرکت پیوند خورده اند، سبب می‌شوند با وجود پیچیدگی های جهانی بودن این کسب و کار، باز هم اهداف مهم و پایه ای و موفقیت آن به درستی محقق شود.

این ارزش ها رفتار مورد انتظار را در آرماسل نشان می دهد و ما به آن اعتقاد داریم. آنها اصولی صحیح برای همکاری با همکاران، شرکای تجاری و عموم مردم را پایه ریزی میکنند. این ارزش ها به تمام زمینه های تجاری، بازارها و کشورهایی که آرماسل در آن فعالیت می کنند، اعمال می شود.

ارزش هایی که ما به آنها متعهد هستیم:

تجربه ی مشتری

ما فرهنگی مشتری محور و خاص ایجاد کرده ایم. مشتریان تجربه کار با آرماسل و ادامه دادن کار با این کسب و کار را ارزش گذاری میکنند.

تعهد

ما به توسعه و ایجاد انگیزه برای مردممان، پرورش استعدادهای آنها و ایجاد مهارت های جدید متعهد هستیم. تلاش ما بر پایه ایجاد تیم هایی قوی برای پشتیبانی از عملکرد شرکت می‌باشد. ایمنی کارکنان ما نیز جزو اولویت های این شرکت است.

توانمندسازی و پاسخگویی

ما مسئولیت های عملیاتی را بر عهده کارکنانمان گذاشته ایم و از آنها انتظار داریم تا استعدادهای خود را رشد داده و به مرحله  اجرا برسانند. مبنای تعامل بین کارکنان و شرکت، بر پایه احترام و اعتماد متقابل است.

یکپارچگی

کارکنان ما باید صرف نظر از اینکه در کجای جهان مشغول به کارند، از قوانین و مقررات آگاهی داشته باشند. یکپارچگی مفهومی عمیق تر دارد و در انجام کار مناسب به شیوه ای مناسب در سطح فردی و شرکتی معنی می‌یابد. رفتار اخلاقی و مسئولانه پایه و اساس نحوه اداره کسب و کار ما است. در یک کلام، آرماسل شرکتی است که می توانید به آن اعتماد کنید.

پایداری

تمرکز ما بر روی توسعه و تولید محصولات سودآور و پایدار است تا بتوانیم تاثیر مثبتی بر جامعه هدفمان داشته باشیم. ما با نوآوری در بازده حرارتی و صوتی، به رشد پایدار کمک می کنیم.

دستورالعمل ما – آرماسل

بر اساس ارزش های شرکت، آرماسل دستور العملی اجرایی طرح ریزی کرده است. این دستور العمل در سراسر گروه آرماسل معتبر بوده و معیاری است که بر اساس آن همه فعالیت های تجاری ارزش گذاری می‌شوند.

دستور العمل آرماسل شرح می دهد که چگونه ارزش های ما در عمل اعمال می گردند و قوانینی را برای کار روزانه ما در داخل و خارج تعریف می کند. هر شخصی در آرماسل مسئول انجام کار درست برای انجام رفتار قانونمندانه و صادقانه نسبت به همه ذینفعان بوده و وظیفه دارد منافع شرکت را نسبت به منافع شخصی خود در اولویت قرار دهد.